Sibel Avcı Tuğal graduated from Istanbul Technical University Electronics Engineering (B.S.). In addition to her engineering career, she continued to work on art, which she has been pursuing since her childhood. Since 1995, she has started to draw and produce graphic design drawings, original illustrations and compositions with the computer. She started her academic career by taking part in the founding staff of FMV Işık University Fine Arts Faculty in 2007. She completed her Master’s Degree in Art Theory and Criticism (M.A.) from Işık University, Institute of Social Sciences, in 2011. She completed the Department of Cinema and Television Proficiency in Arts (Eq.Ph.D. Arts) program at Beykent University SBE, which she started in 2013, with the experimental short film project “Red Square” in 2016. She completed the FMV Işık University SBE Art Science Department Art Science Doctorate Program, which she started in 2013, with her doctoral study on “Electronic Art and New Trends in the 21st Century” and received his Doctorate (Ph.D.) degree in 2017.Her first book “Op Art in the Process of Creation” was published in 2012. In October 2018, her second book “Digital Art in the Process of Formation” was published. She became an Associate Professor in Interdisciplinary Art in 2019. Currently, she is an Associate Professor at Işık University, Faculty of Art, Design and Architecture, Visual Communication Design Department. She continues her academic career as a faculty member, and at the same time continues her administrative duty as the head of the department. She continues her academic studies and research on the relationship between art and design with different disciplines, experimental approaches, digital culture, cultural heritage and museology. In the field of art, she has been conducting academic research and producing original works mainly in the field of digital art and production processes since 1995.

2011-2023; she has six solo exhibitions, also participated in 45 national-international exhibitions. Sayısal Uyum Sergisi- Ankara (solo-exh.), Mustafa Ayaz Museum, Ankara, Oct. 2013 Sayısal Uyum Sergisi- İstanbul (solo exh.), Işık University SFA, Galeri Işık İstanbul, March 2015 Dijital Armoni Sanat Sergisi ( solo exh.), Işık University, Galeri Işık Şile, March 2018, Digital Aesthetica, Galeri Işık Teşvikiye, October 2018, Soyut Imgelem, SASAV, Istanbul, March 2019; Eşit Dünya Eşit İnsan, Lütfi Kırdar, İstanbul, March 2020.

Coordination of hand and brain may enable you to produce good work, however as this is combined  emotional intelligence  and analytical thinking, the art and design process starts.

Sibel Avcı Tuğal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (B.S.) bölümünü bitirdi. Mühendislik kariyerinin yanı sıra küçük yaşlardan beri sürdürmekte olduğu  sanat çalışmalarına devam etti.1995 yılından itibaren bilgisayar ile grafik tasarım çizimleri, orijinal, özgün illüstrasyonlar ve kompozisyonlar çizmeye, üretmeye başladı. 2007 yılında FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer alarak akadehmik kariyerine başladı. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisansını (M.A.) 2011 yılında tamamladı. 2013 yılında başladığı Beykent Üniversitesi SBE’nde Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik (Eq.Ph.D. Arts) programını 2016 yılında “Kırmızı Kare” adlı deneysel kısa film projesi ile tamamladı. 2013 yılında başladığı FMV Işık Üniversitesi SBE Sanat Bilimi Anabilim Dalı Sanat Bilimi Doktora Programını “21 Yüzyılda Elektronik Sanat ve Yeni Yönelimler” konulu doktora çalışması ile 2017 yılında tamamlayarak Doktora (Ph.D.) derecesini aldı. İlk kitabı “Oluşum Süreci İçinde Op Art” 2012’de yayınlandı. Ekim 2018’de, ikinci kitabı “Oluşum Süreci İçinde Dijital Sanat” yayınlandı. 2019 yılında Disiplinler arası Sanat      Dalında Doçent oldu. Halen Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik kariyerine devam etmekte, aynı zamanda bölüm başkanı olarak idari görevini sürdürmektedir. Farklı disiplinlerle sanat, sanat ve tasarım ilişkisi, deneysel yaklaşımlar, dijital kültür, kültürel miras ve müzecilikle ilgili akademik çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmektedir. Sanat alanında 1995 yılından beri ağırlıklı olarak dijital sanat ve üretim süreçleri alanında akademik araştırma yapmakta, özgün yapıtlar üretmektedir.

2011-2023 yılları arasında ulusal ve uluslararası 45 karma sergiye katılmış, altı kişisel sergi açmıştır. Sayısal Uyum Resim Sergisi- Ankara( Kişisel) , Mustafa Ayaz Müzesi, Ankara, 01-22 Ekim 2013 Sayısal Uyum Sergisi- İstanbul( Kişisel), Işık Üniv. GSF, Galeri Işık İstanbul, 4 Mart – 4 Nisan 2015 Dijital Armoni Sanat Sergisi ( Kişisel), Işık Üniversitesi, Galeri Işık Şile, 6 Mart- 8 Nisan 2018, Digital Aesthetica , Galeri Işık Teşvikiye, 09-20 Ekim 2018; Soyut İmgelem, SASAV, Maltepe, Mart 2019; Eşit Dünya Eşit İnsan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Mart 2020.

 

Books / Kitaplar

 

 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google