Oluşum Sürecinde Op Art , Hayalperest Yayıncılık Sanat Kuramları Dizisi, Mayıs 2012