Sayın Meral Bostancı’nın Sayısal Uyum Resim Sergisi ile ilgili yazdığı yazıdır, Bahariye Sanat Gazetesi Ekim 2013 sayısında yayınlanmıştır.

Sanat tarihine konu olan sanatsal üretimler; geleneksel yöntem, mekanik yeniden üretim ve dijital yöntem olmak üzere üç ana başlık altında tutuluyor ise,[i] Sibel Avcı Tuğal, bu aşamaların en yenisi olan dijital yöntemi kendine ifade biçimi olarak seçmiş bir sanatçıdır. O, sanat yapıtı üretimlerinde zamanının tekniğini kullanarak malzeme zenginliği sağlamış, bilim ve teknolojiyle çok sıkı biçimde iç içe geçirerek sanatsal bir anlatım formuna dönüştürmüştür.

Dijital sanat tekniğinin sağladığı söz konusu çoklu ortamların sınırsız oluşu ile bir insan, endüstri toplumunda ya da bilişim çağında yaşıyor olsa dahi bir sanatçı gibi yaratıcı olabilir; teknolojik materyalist bir dünyada olsa dahi hayatın anlamını ve amacını bulabilir. Sanatı dijital’e “dönüştürmek”, sanata kişinin teknolojik bir toplumda bulamayacağı bir anlam ve değer katmaktır. Kısaca, modern toplumun ana insani konusuna parmak basmak isteyen sanatçının yeni ifade biçimidir.

Sibel Avcı Tuğal’in dijital üretimleri, herhangi bir mevcut görsel yapının fotografik manipülasyonu ile oluşturulmuş postmodern söylemler değildir; doğrudan dijital olarak tasarlanmış, özgün yapılanma biçimine sahip soyut resimlerden oluşmaktadır. Nokta, çizgi ve düzlem yapılanması ile onların ilişkilerini araştırarak inceleme konusu yapan sanatçı, başarılı renk kullanımıyla söylemini güçlendirerek, çeşitlendirmiştir. Dijital resim yapma dürtüsünü, “dengenin, uyumun, heyecanın, neşenin, gizemin ve bilinmeyene olan ilginin, hatta varlık kavramının an be an sorgulanması ile eş değer olduğunu” ifade eden sanatçının çalışmalarında yer alan form-renk-kompozisyon yapılanmasının, daima ön planda olduğu görülür. Ana kompozisyon yapısının güçlü varlığı, bir bakıma, çalışmaların tamamen dijital resim kompozisyonları olarak değerlendirilmesine olanak sağlar.

Serginin adının “Sayısal Uyum” oluşu, hem dijital yapıya ve matematiğe, hem de dengeye ve harmoniye göndermesi açısından anlamlıdır. Nitekim resimlerde varlığını hissettiren öncelikle bu duyumlardır; matematik, estetik, denge, uyum, renk, çizgi, form, nokta, yapı ve kendiliğinden güçlü bir kompozisyon… Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, öz görü (öze yönelik kavrama) ile ilişkilidir: Gerçekten de söz konusu kompozisyonlarda görü, görünmezin görünür kılınması üzerinedir. Tıpkı Cézanne’ın “insan yok, ama bütünüyle manzaranın içinde” söyleminde olduğu gibi…

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı olan Sibel Avcı Tuğal, görsel algı ve optik sanat üzerine yapmış olduğu lisansüstü araştırmalarının devamı olarak nitelendirilebilecek, dijital sanat üzerine yayımlanmış akademik çalışmalarıyla kuramsal açıdan kazanmış olduğu bilimsel yetkinliği ve deneyimlerini ülkemizde aynı alanda uygulayarak temsil eden öncü sanatçılardan biridir.

Sibel Avcı Tuğal’in dijital ortamda tasarlayarak oluşturduğu çalışmaları, 1 Ekim- 22 Ekim 2013 tarihleri arasında Mustafa Ayaz Sanat Galerisi’nde sergileniyor. Yapıtlarını tuvale baskı yöntemini uygulayarak izleyiciyle buluşturan sanatçının çalışmalarında var olan ve hepsi bir arada uyumla ortaya çıkan; kişisel istem doğrultusunda geliştirilebilir, değiştirilebilir, özgün yapıya sahip sistemleri, sergi sürecince izleyebilirsiniz.

Meral Bostancı (Sanat Yazarı)

 

Sibel Avcı Tuğal hakkında; (2013)

İlk kişisel resim sergileri  5 ve 9  yaşındayken Bolu Güzel Sanatlar Galerisi ve Ankara Kızılay Genel Merkezi’nde  açılan Sibel Avcı Tuğal, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektronik Mühendisliği (B.S.) diplomasıyla  mezun oldu. Netaş-Nortel şirketinde 1986-1997 yılları arasında sürdürdüğü iletişim mühendislik kariyerinin yanı sıra sanat çalışmalarına devam etti. Resim, baskıresim ve fotoğraf sergilerine katıldı. 1995 yılından itibaren bilgisayar ile grafik tasarım çizimleri, orijinal illüstrasyonlar ve kompozisyonlar çizmeye başladı.  Kişisel Multimedia şirketinde proje yöneticisi, art direktör ve grafik tasarımcı olarak çalışan Sibel, 2003-2006 yılları arasında Kanada’da bulunduğu süre web tasarımcı ve grafik tasarımcı olarak çalıştı.

2007 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer aldı ve öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisansını (M.A.) tamamladı.  Mayıs 2012’de “Oluşum Süreci İçinde Op Art” adlı kitabı yayınlandı.

Sibel Avcı Tuğal, halen Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmektedir. Değişik tekniklerde devam ettiği sanat çalışmalarının yanı sıra, 1995 yılından beri ağırlıklı olarak “Digital Art” alanında akademik araştırma yapmakta ve yapıtlar üretmektedir.

Son üç yılda katıldığı sergiler ( 2011-2013) :

 • Daha Çok Işık, Galeri Işık İstanbul, Işık Üniversitesi GSF, Maslak, Mayıs 2011
 • Türk Ekslibris Sanatçıları Sergisi, SASAV Galerisi, Maltepe, İstanbul, Nisan 2011
 • IV. Uluslararası Baskıresim Yarışması Sergisi, Tophane-i Amire, İstanbul, Ekim 2011
 • Işık Üniversitesi GSF Karma Sergisi, SASAV Galerisi, Maltepe, İstanbul, Ekim 2011
 • Sanat Eğitimcileri Sergisi, Galeri Işık İstanbul, Işık Üniversitesi GSF, Maslak, Aralık 2011
 • Büyük Buluşma Sergisi – Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Aralık 2011
 • Büyük Buluşma Sergisi – Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Kasım 2012
 • FMV 127. yıl Etkinlikleri FID Huni Tasarımı Sergisi – Mavi Işık Projesi, Nişantaşı, İstanbul, Aralık 2012
 • Doğuş Üniversitesi Uluslararası Kadın Sanatçılar Sergisi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Mart 2013
 • T.C. 90. Yılı Onuruna Kadın Sanatçılar Sergisi, Galeri Işık Şile, Işık Üniversitesi, Şile, İstanbul, Mart 2013
 • Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu Sergisi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Ekim 2013
 • SayısalUyum Resim Sergisi (Kişisel Sergi),  Mustafa Ayaz Müzesi, Mustafa Ayaz Sanat Galerisi, Ankara, 1-22 Ekim 2013

 

Kitap Yayını:

Oluşum Süreci İçinde Op Art / Hayalperest Yayıncılık, Sanat Kuramları Dizisi, İstanbul, 2012

Kitap Bölüm Yazarlığı :

Görüntü Üretimi ve Gündelik Hayat / Bölüm : 21.yy, Dijital Görüntü Çağı, s.108-120, Kırk Yayınevi, İstanbul, 2013

 

İletişim Bilgileri:

www.sibelavcitugal.com

tugalsibel@gmail.com

 

Ekim 2013

 


[i] Özer S. Zuhal (2010), “Djiital Sanat”, s. 216. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:10, Sayı:3.[213-237]

 

Sergiden fotograflar