Dijital Armoni / Işık Üniversitesi Şile Kampüsü / Galeri Işık Şile / Mart 2018

FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eva Şarlak’ın 6 Mart 2018 Sergi Açılış konuşmasından:

“Bireysel uygarlığın başlangıcından bu yana geniş kitleler için sanat yapma yolunda atılan adımlar gittikçe hızlanmıştır. Gelebildiği son nokta olduğunu düşünmemekle birlikte bu hızda rol alan ve Dijital dünyanın armonisine yönelmemizi sağlayan sanatçımız Dr. Sibel Avcı Tuğal’ı yürekten kutlarım. Mitologyanın iki Tanrısı’nın birleşiminden doğan bir harika kızdan bahsetmek isterim. Savaş Tanrısı Ares ve arzu ve isteğin Tanrıçası Kıbrıslı Aphrodite’den doğan Harmonia… Uyum ve denge Tanrıçası. Sanat felsefesinin temel kavramlarından. Yazarlara göre kozmik dengeyi yöneten bir Tanrı olarak ta tasvir edilir. Çokluğun ve karşıtlığın düzenli bir birlik oluşturmasıdır Harmonia yani armoni. Pythagoras’çı estetiğin temel düşüncesidir. Armoni sanattaki unsurların tatmin edici, hoşa gidecek biçimde düzenlendiği duygusunu da dile getirir. Kandinsky’ye göre “Armoni kompozisyondur.” İçsel armoniyi ifade eden sözcüklerin yerine buradaki armoni, görsel devinimde yayılan piksellerde, yaratıcılık ve hayal gücü ile şekillenen, algıyı yönlendiren, duyguyu aktaran etkileyici bir görsel dil ile sunulmaktadır. Bütünü meydana getiren öğelerin/parçaların kendi aralarındaki iletişimi gözlerimizin önündedir.

Dijital Armoni Sergisi Sibel Avcı Tuğal’ın bilgisayar ortamında oluşturduğu dijital resimlerden seçkileri içermektedir. Dijital sanat alanında araştırma ve üretimler yapan Tuğal’ın sergide toplam 64 adet soyut -lirik ve soyut-geometrik dijital resim çalışması yer almaktadır.