Sibel Avcı Tuğal, ‘Digital Aesthetica’  isimli sergisiyle  FMV Galeri Işık’ta

FMV Galeri Işık, Sibel Avcı Tuğal’in “Dijital Estetik”  isimli sergisine ev sahipliği yapacak. 9 Ekim’de açılacak olan sergi, 20 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Sibel Avcı Tuğal’ın dijital sanat eserleri, FMV Galeri Işık’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sanat ve matematiğin dengesinin yer aldığı çalışmalarıyla öne çıkan sanatçı, eserlerinde bir yandan resmin bütün plastik öğelerini uygularken, bir yandan da dijital kompozisyonun armonisini ve estetiğini ortaya koyuyor. Geometrik çizgileri ile dikkat çeken eserler üreten Sibel Avcı Tuğal’in çalışmalarında modern yaklaşım yer alıyor. Tuğal eserlerinde pleksiglas, metal gibi malzemeler kullanıyor.

Sibel Avcı Tuğal’in “Dijital Estetik” isimli sergisi FMV Galeri Işık’ta 20 Ekim’e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sibel Avcı Tuğal’ın Sanatı Üstüne… ( Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu’nun yazısından alıntıdır. )

Sıfır ve Bir’le şekillenen renkler ve biçimler dijital sanatın varlık nedenidir.

Dijital olarak üretilen yapıtlardaki sanal estetik kavramı, geçmiş dönem tüm sanat uygulamalarında resmin, görüntünün ve görselin yaşadığı dönüşümle yakından ilgilidir. Dijital teknolojinin gelişimine paralel olarak ilerleyen sanat, çok disiplinli sanat anlayışı ve uygulamaları ile bir bütündür. Sanat düşünürlerinden İsmail Tunalı’ya göre 20. yüzyılla birlikte sanat dünyası disiplinlerarası sanat dilini beraberinde getirmek­tedir. İnsanın varlık alanını ve anlayışını geliştiren bu durumla birlikte dünya fiziksel bir varlık olmaktan çıkmış, siber bir sisteme dönüşmüştür. Siber uzam; bilim, sanat ve tasarım ile oluşturulan farklı bir boyuttur.  Sanat Eleştirmeni Meral Bostancı’ya göre; Sibel Avcı Tuğal’ın çalışmaları soyut, belirlenimsizlik kategorisinin yoğun olarak duyumsandığı dijital yapıtlardır, önceden kestirilebilen bir erekle donatılmamış yorumcunun dilediği gibi hareket edebileceği, özgürce yorumlayabileceği kompozisyonlardır. O kadar ki, her yorumda yeni bir anlam kazanabilirler. Özünde var olan sürekli ileriye dönüklük ve kendinde her zaman görülecek başka bir şeylerin oluşu, Eco’nun ‘açık yapıt’ıyla birebir ilişkilidir. Onlar artık, bir biçim içine girmiş sonsuzluğun kozmostaki görüntüleridir. Sibel Avcı Tuğal’a göre dijital resim yapma dürtüsü, dengenin, uyumun, heyecanın, neşenin, gizemin ve bilinmeyene olan ilginin, hatta varlık kavramının an be an sorgulanması ile eşdeğerdir.

Sibel Avcı Tuğal’ın dijital sanat çalışmalarında tekniğin, sanatın ve matematiğin dengesini bulmak mümkündür. Tuğal, dijital üretimde de resmin bütün plastik öğelerini uygular, dijital kompozisyonun armonisini ortaya koyar. Sibel Avcı Tuğal’ın geometrik ve lirik soyut anlayışını ustalıkla uyguladığı dijital eserlerinde modern yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Formda ve kompozisyonlarında yakalamış olduğu dinamiklerin ilk bakışta plastik açıdan ne kadar etkili oldukları, farklı armoniler ile çizgisel ve noktasal elemanların oluşturduğu optik yanılsamaların kullanımı, renk ve leke dengesi Tuğal’ın resim anlayışının tasarımını belirlemektedir. Resimlerinde kullandığı deforme ve soyut lekelerin örgüsel yapısı, koyu –açık değerlerin yanı sıra geçişler, katmanlı plan uygulamaları ve zıtlıkların kullanımı herşeyden önce matematiksel bir akıl ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçının yapıtları izleyiciye adeta görünenin ötesini düşünme ve görme imkanı sağlamakta ve bunun için görsel şifreler sunmaktadır. Eserlerinde rastladığımız renkli ve akromatik armonilerin oluşturduğu eserler yan yana geldiklerinde gizemli bir şekilde birbirlerine güç kazandırmaktadır. Yapıtların her biri farklı şeyler ifade etmesine ve  birbirinden farklı anlayışta ve yapıda olmasına karşın bütün olarak bakıldığında akıl, duygu ve armoni  bütünlüğü açık olarak hissedilmektedir.

Farklı malzemeler kullanmaktan çekinmeyen sanatçı pleksiglas, metal, tuval gibi malzemeleri farklı kalınlıklarda ustalıkla kullanabilmektedir. Sibel için soyut sanat  görünenin ardındaki görünmeyen ile  kurulan bir bağlantıdır, düşünsel boyutla ilişki kurar ve özellikle izleyiciyi içine çekerek düşünmeye ve hissetmeye yönlendirir. Sanatçıya göre görünen belirsizlikler ise  algısal boyutla bağlantı kurduğu için her yorumda yeni bir anlam kazanabilirler. Kurgu, hayal, merak, imgelem gücü, sezgi ve eleştirinin estetikle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan lirik kompozisyonlar Sibel Avcı Tuğal’ın sanat anlayışını tanımlar.

 

About Sibel Avcı Tuğal’s Art / İsmet Çavuşoğlu – Academician

The colors and forms that are shaped by Zero and One are the bases for digital art.

The concept of virtual aesthetics in digitally produced works is closely related to the transformation of painting, image and image in all past art practices. human beings’ space and understanding have developed with digital technologies and this situation has turned into a cyber system by removing the world from being a physical entity. Cyber space ,it is a different dimension created with science, art and design. Digital art forms, which are among the practices of digital culture, became part of contemporary art. Sibel Avcı Tuğal’s works are abstract, undetermined category of digital art works, perceived through the senses intensely. Compositions, which are not equipped with a predetermined object can be interpreted freely depending on the relationship with the work, and it can also gain a new meaning in every interpretation. The existence of constant forward-lookingness and the fact that there is always something to be seen in itself is directly related to Eco’s discourse “open work”. Lines, shapes and colors are the images of eternity in the cosmos. According to Tugal, the urge to do digital painting, balance, harmony, excitement, joy, mystery and it is equivalent to questioning the interest in the unknown, even the concept of being. Its possible to find The balance of technique, art and mathematics in Sibel Avcı Tuğal’s digital artwork. In digital production, Tugal applies all the plastic elements of the painting, and demonstrates the harmony and aesthetics of the digital composition. Tuğal’s modern approach is observed and draws attention to her masterfully applied abstract geometric and lyrical concept. Form and composition the strong effect created by the dynamics, the optical illusions formed by the different harmonies and the linear and point elements are hidden in the balance of color and stain. The knitted structure of the deformed and abstract stains used in her paintings, the transitions, the layered plan applications and the use of contrasts as well as dark-light values are first of all a mathematical mind product. The artist’s works provide the viewer ,the opportunity to think and see beyond the visible and provide visual ciphers for this. For Sibel, digital abstract art is a connection established with the invisible, behind the visible, establishes a relationship with the intellectual dimension, and the ambiguities can gain a new meaning in each interpretation as it relates to the perceptual dimension. Sibel Avcı Tuğal’s works of art; digital compositions that emerge as a result of fusion, curiosity, imagination, intuition and criticism as a whole combined with aesthetics.